>

Korupcijos prevencija

Jei valstybinės archyvų sistemos įstaigose susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. [email protected]. Gauti pranešimai peradresuojami Lietuvos vyriausiajam archyvarui ir už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui – Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vyriausiajai specialistei Astai Baranauskienei. LVAT užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Pranešėjai, nurodę savo kontaktus, nustatytąja tvarka informuojami apie pranešimo gavimą ir jo nagrinėjimo rezultatus. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOJE IR VALSTYBĖS ARCHYVUOSE TVARKOS APRAŠAS

PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS 

VEIKSMŲ LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOJE GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

Korupcijos pasireiškimo tikimybė 

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, SĄRAŠAS

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI TVARKOS APRAŠAS

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Korupcijos rizikos analizė

VALSTYBĖS ARCHYVŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS IR VERTINIMAS 2021 M.

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS IR VERTINIMAS 2020 M.

INFORMACIJA APIE SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE „DĖL ĮMONIŲ VALDYMO, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VEIKLOS PROCESŲ UKMERGĖS, ŠALČININKŲ IR ŠIRVINTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE“ PATEIKTŲ REKOMENDACINIO POBŪDŽIO PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMĄ

Interesų deklaravimo sritis

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2020-05-07  įsakymas Nr. VE-42

DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Atnaujinimo data: 2024-01-30