>

Strateginiai tikslai

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba yra vykdomosios valdžios institucija, kurios misija - kaupti, išsaugoti unikalų valstybės dokumentinį paveldą ir juo dalytis.

Atnaujinimo data: 2023-12-05