>

Archyvaro garbės ženklas

Archyvaro garbės ženklu apdovanojami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos bei valstybės archyvų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, siekiant juos pagerbti valstybinių švenčių, archyvarų profesinės šventės – Tarptautinės archyvų dienos, įstaigos ar asmeninių jubiliejų, kitomis išskirtinėmis progomis.

Archyvaro garbės ženklu darbuotojai gali būti apdovanoti:

  • už ilgametį ir nepriekaištingą darbą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje ar valstybės archyvuose, kai bendras darbo stažas valstybinės archyvų sistemos įstaigose sudaro ne mažiau kaip 20 metų;
  • už pasišventimą profesijai, išskirtinius nuopelnus bei pasiekimus dokumentų ir archyvų valdymo, naudojimo ir administravimo srityje. 

Išskirtiniais atvejais už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybės dokumentinio paveldo išsaugojimui Archyvaro garbės ženklu gali būti apdovanoti ir kiti Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių asmenys.

ŠIUO METU ARCHYVARO GARBĖS ŽENKLU YRA APDOVANOTI

Danutė Paužienė

2015-02-03

Lidija Panuškienė

2015-06-08

Nijolė Maslauskienė

2015-10-14

Irena Kozlovska,

2015-11-30

Virgilijus Nekrašas

2016-04-26

Ramutė Vaikšnoraitė

2016-05-20

Zosė Sabeckienė

2016-10-27

Rimvydas Urbonavičius

2017-06-09

Galina Baranova

2017-06-09

Vitalija Girčytė

2018-02-14

Vygantas Medeiša

2018-06-06

Aldona Naruškevičienė

2018-06-06

Perduotas pagal 2018-06-15 aktą Nr. V6-163/201 Lietuvos nacionaliniam muziejui saugoti ir eksponuoti

Perduota 2018-06-15

Virginija Čijunskienė

2018-11-29

Alfonsas Tamulynas

2019-02-26

Dalius Žižys

2019-06-07

Irena Kasciuškevičiūtė

2019-09-12

Emilija Kulišauskienė

2019-11-07

Dalia Janušauskaitė

2019-12-19

Valerija Jusevičiūtė

2020-04-02

Nijolė Ambraškienė

2020-06-10

Rūta Šimulė

2020-07-30

Jūratė Katilienė

2021-06-09

Sigita Baranauskienė

2021-06-09

Vilma Ektytė

2021-06-09

Neli Rambynienė

2021-06-09

Rasa Masiulionytė

2021-06-09

Povilas Girdenis

2021-06-09

Vida Jukėnaitė

2021-06-09

Giedrutė Vaivadaitė

2021-09-06

Alvyda Steponavičiūtė

2021-08-27

Ramojus Kraujelis2021-10-19
Vytautas Žalys2021-10-19
Mirga Girniuvienė2021-10-19
Vida Kišūnienė2021-10-19
Prof. Arūnas Gumuliauskas2021-10-19
Vacys Vaivada2021-10-19
Arvydas Anušauskas2021-10-19
Arūnas Bubnys2021-10-19
Danguolė Juozapavičiūtė-BreenTarpininkaujant LR Užsienio reikalų ministerijai išsiųstas diplomatiniu paštu
Birutė Važgienė2021-12-01
Darius SkusevičiusGarbės ženklas perduotas  2021-11-10
Charles HopkinsGarbės ženklas perduotas  2021-11-10
Inga Vizgirdienė2022-06-09
Gražina Baranauskienė2022-06-09
Daina Lozoraitis2022-09-29
Angelė Daubarienė2023-04-17
Daiva Lukšaitė2023-06-08
Loreta Čiuikinienė2023-06-09
Larisa Dmuchovskaja2023-06-09

 

Atnaujinimo data: 2024-01-30