>

 PILIEČIŲ CHARTIJA

 

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS DEKLARACIJA DĖL Į MUS BESIKREIPIANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĖS

 JUS APTARNAUSIME ATSAKINGAI, PAGARBIAI IR DĖMESINGAI:

 SUDARYSIME GALIMYBES į mus kreiptis Jums patogiu būdu:

-          telefonu (+370 698 87 348, +370 613 89 188);

-          el. paštu ([email protected][email protected]);

-          atvykus į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą (Mindaugo g. 8, LT-03107 Vilnius);

  • PRAŠYSIME PATEIKTI tik tuos dokumentus, kurių patys neturime galimybių gauti;
  • SUTEIKSIME teisingą ir lengvai suprantamą INFORMACIJĄ;
  • ATSAKINGAI ELGSIMĖS su pateiktais asmens duomenimis;
  • GERBSIME Jūsų nuomonę ir NEPAŽEISIME Jūsų teisių;
  • įsigilinę į Jūsų pateiktus klausimus, PATEIKSIME ATSAKYMUS ir pasiūlysime optimalius problemų sprendimo būdus;
  • mums žinomą informaciją telefonu ar el. paštu pateiksime nedelsiant, o į raštu pateiktas užklausas ATSAKYSIME ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

 

MES PAŽADAME:

 

IŠ JŪSŲ TIKIMĖS, KAD:

KONSULTUOTI dokumentų ir archyvų valdymo klausimais;

TEIKTI INFORMACIJĄ apie valstybės archyvuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse saugomus dokumentus;

IŠDUOTI LEIDIMUS išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos;

IŠDUOTI LICENCIJAS teikti dokumentų saugojimo paslaugą;

TEIKTI kitas administracines PASLAUGAS.

 

 

aiškiai SUFORMULUOSITE KLAUSIMĄ ar   keliamą problemą;

pagarbiai ir geranoriškai BENDRADARBIAUSITE, ieškant optimalaus sprendimo;

NETURĖSITE IŠANKSTINIŲ NUOSTATŲ ir NEABEJOSITE, kad esame kompetentingi išspręsti Jums rūpimą klausimą.

 

 

JEI KILS ABEJONIŲ, KAD NESILAIKOME ŠIOS DEKLARACIJOS,

praneškite šiuo el. p. adresu: [email protected]     

Su pagarba –

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kolektyvas

Atnaujinimo data: 2024-03-05