>

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

 

2022 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  

 2021 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

2021 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

 2019 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2018 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

 2017 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2017 metų I-III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys

 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2017 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2016 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais
 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2016 metų I-III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2016 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Atnaujinimo data: 2024-03-08