>

Tyrimai ir analizės

Teisinio reguliavimo stebėsenos planas*

* Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos planų.

Atliekamo teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, atsakingos už dokumentų ir archyvų valstybės politikos valdymo sritį, pateikiamos pažymos.

Atnaujinimo data: 2023-12-05