>

Biografija:

2015 m. Vilniaus universitete apsigynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema ,,Vakarų radijo transliacijos į sovietų Lietuvą“. Nuo 2011 m. dirba Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2017–2018 m. stažavosi Stanfordo universitete, JAV. 2013–2021 m. Kultūros paveldo departamento prie KM Nekilnojamojo kultūros paveldo pirmosios vertinimo tarybos ekspertė. Yra įvairių istorijos tyrimų ir sklaidos projektų iniciatorė ir vykdytoja.

Monografijos, studijos:

 • Inga Arlauskaitė Zakšauskienė, Vilties desantas. JAV radijo stočių transliacijos į sovietų Lietuvą, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019, 245 p.

 • Inga Arlauskaitė Zakšauskienė, et al., Kariai. Betonas. Mitas. Antrojo Pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje: kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, 312 p.

 • Inga Arlauskaitė, Raminta Armstrong, Okupacinė kariuomenė Lietuvoje, Vilnius: Versus Aureus, 2007.

Straipsniai:

 • Inga Arlauskaitė Zakšauskienė “Historical Propaganda in Pro-Kremlin Media: The Case of Collapse of the Soviet Union“, in: „Understanding the Baltic States Estonia, Latvia and Lithuania since 1991“, 2023

 • Inga Arlauskaitė Zakšauskienė “U.S. Political WarfareActive Measuresin Soviet Lithuania in Early Cold War“, in: „War and Society in the Baltic Region“, 2023, p. 131-147.

 • Inga Arlauskaitė Zakšauskienė, “Discovering the Secret Listener: Western Radio Broadcasts to the Soviet Lithuania”, in: Lietuvos istorijos studijos, 2019, t. 43, p. 91–110.

 • Inga Arlauskaitė Zakšauskienė, Mark Harrison, “Counter Intelligence in Command Economy”, in: Economic History Review, 2016, vol. 69, p. 131–158.

 • Arlauskaitė Zakšauskienė Inga, „Vakarų pagalbos Lietuvos partizanams mito analizė“, in: Genocidas ir rezistencija, 2014, nr. 35.

 • Arlauskaitė Zakšauskienė Inga, „Laisvosios Lietuvos komiteto veikla JAV“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2013, nr. 31, p. 115–138.

 • Arlauskaitė Inga, “A Better Look at Lithuania”, in: Hoover Digest, 2009, No. 3. Stanford University.

 • Arlauskaitė Inga, „Sovietinės Lietuvos valdžios ir Pabaltijo karinės apygardos santykiai 1963–1986 m.“, in: Genocidas ir rezistencija, 2006, (2)20, p. 177–205.

Atnaujinimo data: 2024-01-23