>

Administracinės paslaugos

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAI

Leidimų išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Leidimų išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos išdavimas

(patvirtinta 2017 m. liepos 26 d. Nr. (6.36)V6-208)

LEIDIMAI IŠVEŽTI DOKUMENTUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES

Eil. NrPareiškėjasInformacija apie išvežamus dokumentusIšvežimo tikslasLeidimo numeris ir dataES valstybė, į kurią išvežamaLeidimo galiojimo data
1. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, kodas 190764187, buveinės adresas O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius.35mm vaidybinio filmo „Kai aš mažas buvau“ (1969 m., režisierius Algirdas Araminas) originalios 7 analoginės juostos. Apskaitos vnt. nr. 4193-35. Saugojimo vienetų nr.: 4193-35-1-L-1, 4193-35-2-L-1, 4193-35-3-L-1, 4193-35-4-L-1, 4193-35-5-L-1, 4193-35-6-L-1, 4193-35-7-L-1.Filmų programa „Jaunimas, atgimimas ir pasipriešinimas Sovietų respublikose – atšilimas ir perestroika“. Filmas bus demonstruojamas Berlyno filmų ir videomeno institute „Arsenal“ 2023 m. rugsėjo 21 ir 26 dienomis.L1-1, 2023 m. rugpjūčio 28 d.Vokietijos Federacinė Respublika2023 m. spalio 10 d.

Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Licencijos teikti dokumentų saugojimo paslaugą išdavimas

(patvirtinta 2018 m. spalio 22 d. Nr. (6.36)V6-238)

Atnaujinimo data: 2024-01-30