>

ADOC dokumentai

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ* SUDARYMAS IR TIKRINIMAS

ADOC dokumento sudarymas ir pasirašymas

Pasirašytą ADOC rinkmeną turėtumėte išsisaugoti savo įrenginyje (kompiuteryje), nes ši priemonė rinkmenų nesaugo.

(paaiškinimai)

Informuojame, kad LPP yra įdiegti šie pagrindiniai pakeitimai: stacionarus pasirašymas visose naršyklėse ir operacinėse sistemose, mobilus pasirašymas naudojant elipsinių kreivių kriptografiją, ADOC dokumentų tikrinimas su elipsinių kreivių kriptografiją naudojančiais parašais.

-----

ADOC dokumento papildymas ir pasirašymas

Pasirašytą ADOC rinkmeną turėtumėte išsisaugoti savo įrenginyje (kompiuteryje), nes ši priemonė rinkmenų nesaugo.

(paaiškinimai)

   _ _ _

ADOC dokumento elektroninio parašo lygmens kėlimas

(paaiškinimai)

  _ _ _

ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas

(paaiškinimai)

Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijos

Šiomis priemonėmis sudaromi dokumentai atitinka specifikaciją ADOC-V1.0

Atnaujinimo data: 2024-03-08