>

Statistiniai duomenys

2022 METŲ VALSTYBĖS ARCHYVŲ VEIKLOS BENDRIEJI RODIKLIAI

(Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos teikiamos Valstybės duomenų agentūrai statistinės informacijos turinys)

Archyvų skaičius

Valstybės archyvų skaičius šalyje

9

Darbuotojų skaičius valstybės archyvuose

413

Archyvų saugomi dokumentai

Bendras valstybės archyvų saugomų dokumentų kiekis (apskaitos vienetais)

10956003

Rašytinių (popierinių) dokumentų kiekis (tiesiniais metrais)

117044

Rašytinių (popierinių) dokumentų kiekis (apskaitos vienetais)

10432163

Kino dokumentų kiekis (apskaitos vienetais)

10081

Foto dokumentų kiekis (apskaitos vienetais)

460016

Garso dokumentų kiekis (apskaitos vienetais)

26452

Video dokumentų kiekis (apskaitos vienetais)

7675

Elektroninių dokumentų kiekis (apskaitos vienetais)

698

Mikrofilmų dokumentų (saugomų originalo teisėmis) kiekis (apskaitos vienetais)

8700

Dokumentų skaitmeninių kopijų (saugomų originalo teisėmis) kiekis (apskaitos vienetais)

10218

Dokumentų skaitmeninimas

Bendras valstybės archyvų saugomų suskaitmenintų dokumentų kiekis (apskaitos vienetais)

744124

Suskaitmenintų dokumentų kiekis (apskaitos vienetais per metus)

39037

Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir Informacinėje sistemoje e. kinas (E. kinas) prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vienetais)

44306

EAIS ir E-kinas portaluose prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vienetais)   

2964408

Vartotojai

Dokumentų skaitytojų apsilankymų skaityklose skaičius (per metus)

19077

Parodos

Surengtų parodų skaičius (per metus)

20

Surengtų ir Lietuvos archyvų virtualių parodų portale (https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt) paskelbtų virtualių parodų skaičius (per metus)

30

Edukaciniai užsiėmimai

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (per metus)

161

Surengtų edukacinių užsiėmimų nuotoliniu būdu skaičius (per metus)

32

Dalyviai

Archyvų renginių ir edukacinių veiklų dalyvių skaičius (per metus)

71777

Archyvų renginių ir edukacinių veiklų virtualių dalyvių skaičius (per metus)

31530

Paslaugos

Suteiktų konsultacijų skaičius (per metus)

67886

Suteiktų administracinių paslaugų skaičius (per metus), iš jų:

31389

– išnagrinėta prašymų išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus

30197

 ________________

Atnaujinimo data: 2023-12-05