>

Dokumentų saugojimo terminų rodyklės

 1. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašas ir saugojimo terminai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (su visais pakeitimais).
 2. Hipotekos skyrių prie apylinkės teismų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1R-97/V-20 „Dėl Hipotekos skyrių prie apylinkės teismų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1R-214/V-45 „Dėl Teisingumo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1R-97/V-20 „Dėl hipotekos skyrių prie apylinkių teismų dokumentų saugojimo terminų rodyklės" pakeitimo"
 3. Kolegijų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2823/V-121 „Dėl Kolegijų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 4. Apskričių viršininkų administracijų veiklos dokumentų saugojimo terminai, patvirtinti Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Apskričių viršininkų administracijų veiklos dokumentų saugojimo terminų“.
 5. Policijos įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-923 „Dėl Policijos įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 6. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
 7. Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-5 „Dėl Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 8. Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1R-254 „Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
 9. Lietuvos Respublikos muitinės kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1B-885 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
 10. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų socialinio draudimo funkcijų vykdymo dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų“ (su visais pakeitimais).
 11. Bausmių vykdymo sistemos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-212 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 12. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-142 „Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 13. Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1R-336 „Dėl Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“.
 14. Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. I-138 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos dokumentų saugojimo terminų“.
 15. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1K-249 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 16. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511 „Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 17. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 1999 m. liepos 20 d. patvirtintas įsakymas Nr. 925 „Dėl profesinių mokyklų pavyzdinės bylų nomenklatūros". 

  Su rodyklių taikymo praktiniais aspektais, kai centrinio valstybinio administravimo subjekto patvirtintoje atitinkamos srities dokumentų saugojimo terminų rodyklėje vidaus administravimo ir kitų bendrųjų funkcijų dokumentams nustatyti kiti, nei Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje saugojimo terminai, galima susipažinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainės rubrikoje „Klausimai – atsakymai“(klausimai dėl dokumentų ir archyvų valdymo).

Atnaujinimo data: 2023-12-05