>
2024-02-27

Konkursas į Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus pareigas

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba informuoja apie prasidėjusį konkursą į Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus pareigas.

Organizuoto, kompetentingo, patikimo ir atsakingo vadovo, gebančio sutelkti ir motyvuoti komandą ir pasirengusio vykdyti archyvų misiją, ieškoma 5 metų kadencijai. Būsimajam Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriui keliami nepriekaištingos reputacijos, užsienio kalbos mokėjimo, aukštojo universitetinio išsilavinimo (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos (humanitarinių mokslų (istorijos krypties) išsilavinimas laikomas privalumu) ir ne mažiau nei 3 metų vadovaujamojo darbo patirties reikalavimai. Tikimasi, kad naujasis vadovas sugebės sutelkti komandą, ypač situacijose, reikalaujančiose atsinaujinimo ir kultūrinių pokyčių darbo vietoje.

„Lietuvos valstybės istorijos archyvas užima itin svarbią vietą mūsų tautos istorinės atminties išsaugojimo procese. Čia saugomas valstybės dokumentinis paveldas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Religinių įstaigų ir bendruomenių, žymiausių Lietuvos giminių dokumentinis palikimas – sudaro mūsų tautinio identiteto pamatus. Lietuvos valstybės istorijos archyvui reikalingas vadovas, suprantantis istorijos svarbą laisvos visuomenės raidai, gebantis sutelkti komandą ir suinteresuotą bendruomenę į archyve saugomų lobynų atvėrimą. Naujojo vadovo laukia atsakinga ir svarbi misija – kaupti, saugoti ir tirti archyve saugomus dokumentus, užtikrinti visuomenei ilgalaikę prieigą prie archyvinių fondų, dar labiau stiprinant Lietuvos valstybingumo ištakų istorinį pamatą,“ – teigia Lietuvos vyriausioji archyvarė dr. Inga Zakšauskienė.

Ieškome žmogaus, turinčio aiškią Lietuvos valstybės istorijos archyvo ateities viziją, pasirengusio sau ir savo aplinkai taikyti aukščiausius skaidrumo standartus, su atida ir pagarba išsaugant reikšmingiausią valstybės istorinį paveldą, bet ir gebančio pasitelkti archyve saugomus istorinius šaltinius modernios visuomenės poreikiams. Naujasis archyvo vadovas turėtų gebėti susidoroti ir su dokumentinio paveldo skaitmeninimo iššūkiais, – tai būtina, norint įveikti atotrūkį tarp analoginės praeities ir skaitmeninės ateities.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas įsikūręs Vilniuje, Mindaugo g. 8

Su konkurso skelbimu galite susipažinti čia.

Su detalesne konkurso informacija galite susipažinti čia. 

Konkursą organizuoja Viešojo valdymo agentūra ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, kandidatų prašymai priimami iki kovo 12 d. (imtinai)